*Testováno ISO standard 18184-2019 (potvrzení antivirové funkce) z 99,99 %
efektivní proti virům A/PR8/34 H1N1, HcoV-220E Corona viru a z 99,9 % proti bakteriím.